No Sogneforening

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Fire medlemmer er på valg i lige år og tre i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 
 
Formand
Esben Midtiby
Mobil: 30 68 06 68
Email: esben.midtiby@nosogn.dk
 
Næstformand
Tom Läng (kontakt for pedelhold)
Mobil: 20 70 98 42
Email: tom.lang@nosogn.dk
 
Kasserer
Gitte Lauridsen
Mobil: 20 25 82 08
Email: gitte.lauridsen@nosogn.dk
 
Sekretær
Karin Sørensen (kontakt for rengøring)
Mobil: 22 78 60 86
Email: karin.sorensen@nosogn.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer
Maria Kristensen
Mobil:  20453613
Email: maria.kristensen@nosogn.dk

Rene Larsen (kontakt for madhold og grønt hold)
Mobil: 40 30 61 46
Email: rene.larsen@nosogn.dk

Rolan Andersen

Mobil: 20 43 08 71

Email: rolan.andersen@nosogn.dk