Om No Sogn

Her på nosogn.dk finder du masser af oplysninger om No Sogn, som er unikt placeret - tæt på alt det, der betyder noget!

Der er pt. 640 indbyggere i No Sogn (1. januar 2017).

No Sogn ligger cirka fem kilometer nordøst for Ringkøbing – regnet i luftlinje fra Torvet i Ringkøbing til No by.

Vi har blandt andet børnehus med vuggestue og børnehave, put-and-take-søer, kunstgalleri, fotograf(er), massør/Kranio Sekral terapeut, autoværksted, ungdomsklub, fitnessrum (No Body), modelflyveklub, planteskole, malerfirma og tømrerfirma.

Sogneforening og aktiviteter
No Sogneforening består af en bestyrelse og forskellige udvalg, som hver har deres område at sørge for.

Sognebladet Focus husstandsomdeles fire gange om året. I focus finder du oplysninger om alt det der sker i sognet. Og hvad der er sket.

I No gør vi også en del ud af sammenholdet, blandt andet med fællesspisninger, sognefest, dilettant, julemarked og julebanko.

Vi har også et udvalg, som samler børnene og laver små udflugter og andre aktiviteter for dem.

Fibernet i No by
Selvom vi er en mindre by på landet har vi dog med fælles hjælp fået fibernet i No by. Vi håber tilbuddet også snart kommer til resten af sognet.

Offentlig service
Af offenligt trafik har vi skolebusserne som køre hver time dog ikke i weekenderne.

Vi har også fået en genbrugsplads, som ligger på Lybækvej bag busskuret.

Samarbejde i landsbyklyngen VestRum
Vi er sammen med Hee, Hover, Stadil-Vedersø, Tim og Torsted med i landsbyklyngen VestRum. Læs mere på vestrum.dk.

Hjertestarter

Vi er så heldige at vi også har en hjertestarter her i No.

Hjertestarteren befinder sig på adressen:

Snerlevej 5 i carporten